0542 441 27 15
Telefon

GENEL KURUL DUYURUSU

DUYURU
HAYDİ KANYONA DOĞA SPORLARI DERNEĞİMİZİN İLK OLAĞAN GENEL KURULU 13 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE, SAAT 20.00 DE, ÇERKEZKÖY GLORY AREA TOPLANTI SALONUNDA VE AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLE TOPLANACAKTIR. BU TARİHTE YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMASI HALİNDE GENEL KURUL BİR SONRAKİ ÇARŞAMBA GÜNÜ OLAN 20 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE AYNI YER VE SAATTE VE AYNI GÜNDEMLE TOPLANACAKTIR. TÜM ÜYE VE TAKİPÇİLERİMİZE DUYURULUR.
GÜNDEM:
Açılış ve yoklama
Divan seçimi ve saygı duruşu
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
Bütçenin görüşülmesi ve kabulü
Dernek organlarının seçimi
Federasyona katılma işlemleri için yetki verilmesi
Tüzük değişikliği
Aidat belirleme
Varsa üyeliklerle ilgili görüşme
Dernek çalışmalarıyla ilgili yöntem sunumu
Dilek, temenni ve kapanış